Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

PSYKISK SYGE

Hos Mentor og Job har vi mange års erfaring med arbejdet med personer, der har psykiske lidelser. Vores mentorer har derfor også mange års erfaring fra psykiatrien og de er derfor også velkendt med de udfordringer, borgere kan slås med i deres dagligdag.

Vores indsats målrettes den enkelte borgers behov i koordinering med øvrige instanser som det kommunale, behandlings- og uddannelsessystemet samt virksomheder og civilsamfundet.

Vi tilrettelægger forløbet med udgangspunkt i den enkelte borgers udfordringer, hvorfor vi holder støttende samtaler, sørger for praktik, giver træning i bl.a. at tage det offentlige, forlade hjemmet eller deltage i møder m.v.

FOKUS PÅ AT STYRKE BORGEREN

I starten vil vi komme på hjemmebesøg, samtidig med at vi langsomt og i takt med borgerens udvikling arbejder på at styrke borgerens evne til at begå sig uden for hjemmet, eller kunne være sammen socialt med andre mennesker.

Det gør vi enten med et forberedende forløb, praktik eller kurser. Vi arbejder strategisk med hjemmebesøg for netop at kunne sikre fremmøde og en aktiv deltagelse, da flere i denne målgruppe kan have svært med at møde op grundet f.eks. fobi eller depression.

Mentor og Job ønsker at hjælpe borgeren med at kunne ændre sit reaktionsmønster fra at være isoleret til i stedet at være en aktiv medspiller. Det hjælper vi med ved at give nogle værktøjer til borgeren, der fremmer et konstruktivt samarbejde med eksempelvis jobcentret, psykiatrien eller netværk.

Vores mål med forløbet er at styrke borgerens evne til at kunne blive mere selvstændig, håndtere egne udfordringer samt kunne slippe frygten for tilbagefald.

HVAD FÅR BORGEREN UD AF DET?

Mentor og Job ser flere fordele for psykisk syge at være en del af forløbet for at komme tilbage ud på arbejdsmarkedet eller blive en del af uddannelsessystemet.

Noget af det, som borgeren særligt vil få ud af at være med i et forløb hos os vil være:

  • Personligt: Håndteringen af de daglige gøremål bliver mere stabilt, da vi støtter borgeren i at bruge sit netværk af venner, behandlere, sagsbehandler eller arbejdsgiver/kollega
  • Socialt: Borgeren får evnen til at være en stabil del af et socialt fællesskab på eksempelvis jobbet eller uddannelsen
  • Arbejdsmæssigt/performance: Borgeren får evnen til at kunne yde en fokuseret, stabil og faglig indsats på en relevant og ønsket uddannelse/arbejdsplads