Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

MESTRINGSFORLØB

MESTRINGSFORLØB I NATUREN

Naturen danner ramme for dette forløb, hvor du får støtte til at vende tilbage til job efter en sygdomsperiode. Gennem de 6 uger, som kurset varer, vil du få tid og ro til at mærke, hvad der er vigtigt for dig, og du vil få redskaber til skabe sunde rammer i dit job. En personlig coach vil sikre, at der tages højde for netop dine behov, og samme kan I lægge en holdbar plan for fremtiden.

Forløbet består som udgangspunkt af 3 elementer, som gentages hver uge:

  • 1 Individuel samtale à ca. 1 time
  • 1 gruppedag à ca. 4 timer
  • 2 x virtuel guidet mindfulness

ER FORLØBET NOGET FOR DIG?

Forløbet er for dig, der er ramt af fysiske og/eller psykiske helbredsproblemer herunder stress, angst, depression og/eller anden mistrivsel, og i en sådan grad, at det besværliggør og begrænser kontakten til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller livet i al almindelighed. Da gruppedagene som udgangspunkt foregår i skoven, skal du have fysik til at kunne gå min. 2×15 min.

HVORDAN SER FORLØBET UD?

Individuelle samtaler
Forløbet starter altid med en samtale med en coach, hvor der er fokus dine individuelle mål og på, hvordan dine behov kan tilgodeses under forløbet. Du har samtaler med din coach hver uge, hvor I følger op på din plan og justerer om nødvendigt. Du kan også her vende ting fra undervisningen, så det bliver tydeligt, hvordan netop du kan bruge teknikkerne i dit eget liv. Samtalerne kan foregå som gåture i naturen eller indendørs.

Gruppedage i skoven
Alle gruppedage afholdes i naturen, medmindre vejret forhindrer det. Disse dage er en kombination af gåture og stillesiddende aktivitet. Grupperne har et max. deltagerantal på 6. Der er et tema for hver gang, som vil blive gennemgået som undervisning og via små øvelser. Vi tænker bevidst naturens helende effekt ind alle aktiviteter.

På disse dage vil du arbejde med: (dette kan måske sættes i en boks for sig selv – måske skal der skæres lidt i det)

  • Håndtering af stressreaktioner. Dette både i forbindelse med egentlig stressdiagnose, og den stress som mange oplever i tilknytning til en sygemelding
  • Håndtering af de konflikter, der potentielt kan opstå, når man i opstartsfasen efter en sygeperiode, ikke kan løse sine opgaver på helt samme måde eller i samme omfang som tidligere
  • Positiv grænsesætning – at kunne det klare JA og det klare NEJ. Stress, depression og angst kommer ofte efter lang tids svag grænsesætning. Her gives forståelse for den positive grænsesætning og teknikker, som benyttes i samtalerne med kollegaer og arbejdsgivere
  • Håndtering af de mange bekymringstanker, der ofte ligger i forbindelse med og i forlængelse af en sygdomsperiode
  • Teknikker til at skabe ro i krop og tanker. Med afsæt i kropslig læring afprøves afspændings- og mindfulness-teknikker, så du får indsigt i dine egne kropslige signaler, og hvordan kropslige teknikker kan benyttes til at genskabe roen.
  • Det at være ramt af sygdom. Vi arbejder med egen forståelse, accept og håndtering af sygdom ift. dig selv, familie, venner og arbejdsplads

Virtuelle undervisning
2 gange om ugen tilbydes 20-30 minutters guidet bodyscan/mindfulness over Teams. Det er envejsundervisning, og der stilles ikke krav til dig.