Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

MENTORORDNING TIL UNGE

Hos Mentor og Job er vi mentorer med et stærkt erhvervsrettet fokus. Vores passion, engagement, positive og nuancerede tilgang skinner igennem både over for borgere, sagsbehandlere, virksomheder og andre samarbejdspartnere på vores vej.

Vi holder til i Slangerup, men vores mentorordning til unge kan benyttes af borgere i hele landet. Vi hjælper blandt andet unge borgere i København, Aarhus og Odense.

HVAD ER EN MENTORORDNING TIL UNGE?

Vores mentorordning bruges ofte til borgere, der er blevet erklæret aktivitetsparate af jobcentret, men som alligevel kæmper med svære, og for dem, uoverskuelige problemstillinger. Her kan vi hjælpe med støtte til at få reduceret og håndteret praktiske udfordringer i hverdagen og dermed sørge for, at borgeren får mere stabilitet og overskud til uddannelse eller at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det er mentoren, der gennem hele forløbet støtter borgeren i at være tovholder på eget forløb. Det handler om at få reduceret og håndteret praktiske udfordringer i hverdagen, som besværliggør stabiliteten og overskuddet til at deltage i aktiviteter og forløb.

ERHVERVSRETTET MENTORINDSATS

Vores erhvervsrettede mentorindsats er et tilbud til de borgere, der har en kompleks problemstilling, der gør, at de har svært ved at finde deres plads i uddannelsessystemet eller ikke har kunne få eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Vi kan blandt andet hjælpe borgere med at komme i fleksjob, virksomhedspraktik eller få en ansættelse som voksenlærling.

AKTIVE TILBUD

Hos Mentor og Job bruger vi aktive tilbud til at motivere den unge til at komme i gang med en uddannelse, komme i job eller opnå bedre sociale kompetencer. Vi tror på, at motion og naturen kan give både energi og inspirere den unge. Vi bruger derfor blandt andet cykelture på mountainbike, ture i kajak og træning i fitnesscenteret til at fremme dette.

Hvis du vil høre mere om vores mentorordning til unge, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål.

MÅLGRUPPE

Tilbuddet er tiltænkt borgere i aldersgruppen 18 – 30 åt, der ikke har dansk som modersmål. Vi beskæftiger os typisk med borgere med:

 • ADHD, ADD og borderline
 • Aspergers syndrom
 • Angst / depression
 • Social fobi, OCD og lignende
 • Borgere, der ønsker at komme ud af misbrug og kriminalitet

TEMAER

I Ressourcehuset vil der ugentligt være forskellige temaer og hold-undervisning, som tilpasses individuelt til borgerens behov. Det er:

 • Tog/bustræning for borgere, som ikke kan færdes via offentlig transport
 • Boligsøgning for borgere, som ikke har fast bopæl
 • Madlavning med fokus på planlægning, indkøb og tilberedning
 • IT-rummet: Oprette CV og andre praktiske gøremål
 • Virksomhedsbesøg: Motivationsarbejde og udvide kendskabet til arbejdsmarkedet
 • Temaundervisning: Fx samfundsforståelse, arbejdsmarkedsspilleregler, positiv grænsesætning, konflikthåndtering og jobsamtalen

INDHOLD

Når borgeren bliver tilknyttet tilbuddet, starter vi med en visitationssamtale. I denne tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og udfordringer i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse, opnå eller fastholde et job. Mentoren støtter borgeren undervejs i forløbet, og man vil kunne gøre brug af følgende faggrupper undervejs:

VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Virksomhedspraktik ses som en meget vigtig del af tilbuddet i ressourcehuset. Mange af de unge, der starter i forløbet, er ikke i stand til at gennemføre en praktik. Vi har derfor et opstartsforløb, der skaber en hverdag med faste rutiner og aftaler og som er med til at forberede den unge til en reel praktik. Derfor kan opstarten i praktikken også ske på forskellige niveauer, da det skal tilpasses den enkelte.

Det kan f.eks. være en mere rolig opstart, hvor den unge møder 4 dage hos os i Ressourcehuset og så 1 dag i praktik. Det kan i stedet også være 2 dage i praktik og så 3 dage hos os.

Målet er, gradvist at hæve arbejdstiden, så borgeren til sidst har en fuld normal arbejdstid i praktikken.