Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

ERHVERVSRETTET MENTORINDSATS

En erhvervsrettet mentorindsats er et tilbud til borgere, der tumler med komplekse problemstillinger, som gør, at borgeren på den ene eller anden måde ikke passer ind i uddannelsessystemet eller har kunnet finde sin plads på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder derfor en tilrettelagt indsats. Der vil i starten derfor være flere hjemmebesøg med henblik på at få etableret et parallelforløb, der består af både et behandlingstilbud og et virksomhedsafklarende forløb.

MÅLGRUPPE

Vi henvender os typisk til borgere, der typisk af jobcentret er vurderet aktivitetsparate, men alligevel har det svært. Det kan være problemstillinger som:

 • Psykiske udfordringer som for eksempel ADHD, angst, depression, social fobi, borderline, OCD eller lignende.
 • Hjerneskade og udviklingshandicap
 • Sociale- eller misbrugsproblemer

INDHOLD I FORLØBET

Vi starter forløbet med en visitationssamtale, hvor vi tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og udfordringer i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller at kunne få et job.

Mentoren støtter borgeren i at være tovholder på sit eget forløb. Det kan blandt andet handle om at få reduceret og håndteret praktiske udfordringer i hverdagen, der besværliggør stabiliteten og overskuddet til at deltage i aktivitet/forløb. Vi arbejder målrettet med at støtte borgeren i at få skabt vaner og rutiner, der frigiver ressourcer og mere overskud i hverdagen. Vi har derfor f.eks. fokus på kost og fysisk aktivitet som kilde til et større både fysisk og psykisk overskud.

Her er nogle eksempler på, hvad indsatsen indeholder:

 • Vi støtter borgeren i at kunne forlade hjemmet på trods af angst eller lignende
 • Vi hjælper ved boligproblemer
 • Vi hjælper med at få skabt et økonomisk overblik
 • Vi motiverer og fastholder borgeren i behandlingstilbud og helbredsmæssig udredning
 • Vi motiverer til at dyrke fysiske aktiviteter

VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Hos Mentor og Job sigter vi altid mod erhverv og uddannelse. Derfor har vi fokus på etablering af praktik og opfølgning på denne. Vi støtter derfor også op om tests og undersøgelse af uddannelseskompetencer, ordblindtests osv.

Vi hjælper også med:

 • Virksomheds- og skolebesøg
 • Praktisk tog- og bus-træning
 • Tæt opfølgning på skole og arbejdsplads
 • Styrkelse af sociale kompetencer i arbejdsmæssige sammenhænge

MENTORTILBUD

Mentor og Job tilbyder differentierede tilbud, som nemt kan tilpasses jeres kommunes behov.

Mentorkontrakten har fokus på de grundlæggende forudsætninger for, at borgeren bliver i stand til at kunne deltage i et uddannelses- og erhvervsrettet tilbud.

Vi sender en kortfattet skriftlig status hver 4. uge, og senest 14 dage efter, at forløbet er afsluttet sender vi en afslutningsrapport.

Vi kan tilbyde klippekort efter endt mentorforløb.