Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

STØTTE TIL KRIMINALITETSTRUEDE

Mentor og Job har siden 2011 arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruede borgere. Vores mål er at styrke den kriminalitetstruede borger til en tilværelse, hvor kriminalitet ikke længere truer eller er en del af hverdagen.

ET NYT LIV UDEN KRIMINALITET

Vi vil hjælpe borgeren til at få et liv, hvor han eller hun ikke længere skal leve i konstant frygt for at blive taget af politiet, blive dømt, komme i fængsel og få pletter på sin straffeattest.

Vi arbejder i stedet med at have fokus på borgerens egne succeshistorier og positive erfaringer om hvad der er gået godt i livet, og hvorfor netop denne handling virkede godt.

Samtidig støtter vi træning af den enkelte borger til at kunne mestre sit eget liv og kunne tage ansvar for de handlinger og beslutninger borgeren tager, og kunne forstå de konsekvenser, der kan være, hvis borgeren fortsat vælger den kriminelle løbebane.

Vi tilbyder derfor også vredeshåndtering, hvor borgeren lærer at kunne styre sit temperament i særligt pressede situationer, hvor tingene kan spidse til og gøre det svært for borgeren.

I forløbet har vi fokus på rollemodeller, og vi anvender bl.a. videoklip med tidligere kriminelle, der fortæller om, hvordan deres liv er nu efter de er kommet væk fra kriminaliteten.

Vi bruger også et progressions-skema, hvor den kriminelle selv løbende kan se den positive udvikling og lærer, hvordan man kan bruge en positiv forandring til konstruktivt at modarbejde lysten til at falde tilbage i kriminaliteten.

HJÆLP TIL NYE NETVÆRK

Mentor og Job hjælper og støtter med at få etableret et netværk uden for kriminelle miljøer, og vi støtter borgeren i at komme i gang med fritidsaktiviteter, som f.eks. sport eller foreningsarbejde.

Vi inddrager også gerne pårørende i det omfang det ønskes, og vi hjælper gerne med at starte den positive dialog op. I det tilfælde hvor det giver mening, støtter vi også borgerne i at finde bolig væk fra området, hvis dette findes fremmende for en fremtidig kriminalitets afviklende proces.