Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

AFKLARINGSFORLØB TIL BORGERE MED FYSISKE UDFORDRINGER

Siden vores begyndelse har Mentor og Job haft et stort fokus på arbejdet med personer, der har fysiske begrænsninger. Vi arbejder altid målrettet mod at finde borgerens ressourcer, udfordringer og skånebehov, så de igen kan opnå fast fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Det gør vi ved at tilbyde et afklaringsforløb for sygemeldte og borgere med fysiske udfordringer. I forløbet tager vi udgangspunkt i, hvor borgeren har sine styrker, både fagligt og helbredsmæssigt, og så iværksætter vi derfra en virksomhedspraktik, der netop tager hensyn til den enkelte borgers situation.

Fra vores adresse i Slangerup hjælper vi borgere i hele Danmark.

FIND FREM TIL DINE STYRKER MED ET AFKLARINGSFORLØB

Når vi etablerer et afklaringsforløb, så sker det altid i et tæt samarbejde med den enkelte borger. Det gælder alt fra ugentligt timetal, opgaver, skånebehov, transportafstand, hjælpemidler og ergonomisk vejledning.

Målet er, at vi under praktikforløbet finder frem til de ressourcer, som borgeren stadig har, og hvilke muligheder det giver for en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi har derfor også særligt fokus på personer med kroniske smerteudfordringer. Sådanne borgere giver vi et så præcist og detaljeret billede af deres ressourcer og udfordringer, at de kan lære at planlægge og økonomisere med de kræfter og den energi, de har tilbage. På den måde sikres det, at de også kan have et familie- og fritidsliv.

Når praktikken er slut, så udarbejder vi en rapport, der nøje beskriver under hvilke rammer, borgeren vil kunne fungere bedst i forhold til arbejdsmarkedet.

Vi har særlig erfaring med:

  • Genplacering/udslusning til arbejdsmarkedet
  • Ændring af borgernes følelse af tabt arbejdsidentitet og kritisk selvopfattelse
  • En øget positiv indstilling til livet og fornyet tro på fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet

Efter 26 ugers mentorforløb har 98 % været i praktik, heraf 75 % kommet i job, fleksjob, uddannelse eller løntilskudsjob.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM JOBAFKLARING

Har du nogle spørgsmål til vores afklaringsforløb? Eller vil du vide mere om vores mentorordning? Du er altid velkommen til at kontakte os. Du finder os i Slangerup, men vi står til rådighed for borgere i hele landet.