Skip to main content
MENTOROPGAVER OG ERHVERVS­TILKNYTNING FOR BORGERE
MED KOMPLEKSE PROBLEM­STILLINGER

§32-FORLØB

VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Hos Mentor og Job tilbyder vi et afklaringsforløb til borgere, der af den ene eller anden grund har brug for at komme i virksomhedspraktik for at kunne videre i sit arbejdsliv. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske og psykiske udfordringer, og vi sætter altid en ære i at løse opgaverne ud fra borgerens faglige og personlige ønsker samt ressourcer.

Vi har særligt erfaring med at arbejde med borgere, der:

  • Har kroniske smerter
  • Lider af angst og depression
  • Har stress
  • Har borderline
  • Har ADHD
  • Er Kriminalitetstruede

FORLØBET

Uanset hvilket standpunkt borgeren har, starter vi forløbet med en visitationssamtale i jobcentret.

Efter dette møde begynder selve processen med at søge en praktik.  Dette vil ske i tæt samarbejde mellem erhvervskonsulenten og borgeren selv.

Borgeren og erhvervskonsulenten finder sammen konkrete virksomheder, der kan være relevante for borgeren at blive afklaret i. Herefter vil konsulenten tage kontakt til de forskellige virksomheder, som borgeren og konsulenten har fundet frem til, med henblik på at få lavet en aftale om et uforpligtende virksomhedsbesøg.

Hvis det viser sig at både borgeren og repræsentanten for virksomheden er enige om, at det er det rigtige sted, så vil der blive etableret en virksomhedspraktik.

Mentor og Job sørger for at udarbejde alle de relevante dokumenter, der skal bruges i forbindelse med virksomhedspraktikken. Samtidig med etableringen af praktikken udarbejder vi også en plan over eventuelle skånehensyn, opgaver, mødetid, praktikvarighed, hjælpemidler, arbejdstøj, evt. sikkerhedsfodtøj og transport.

LØBENDE OPFØLGNING

Erhvervskonsulenten sørger for løbende at holde kontakt til både borger og virksomhed for at sikre sig, at alting fungerer optimalt og som forventet. Derfor vil konsulenten, der er tilknyttet, også minimum hver 4. uge komme til et opfølgningsmøde i virksomheden.

Efter hvert opfølgningsmøde vil der blive givet en skriftlig tilbagemelding til jobcentret eller den enkelte sagsbehandler. Her vil der være en klar beskrivelse af, hvordan praktikken forløber sig, samt hvad der skal arbejdes på i den kommende måned.

Vi tager udgangspunkt i enten logbog, dagbog eller et progressionsskema.

AFSLUTNING

Når forløbet er ved sin vejs ende vil det afsluttes med en vurdering af borgerens reelle arbejdsevne. Der vil samtidig blive udarbejdet en beskrivelse, der har fokus på borgerens ressourcer og udfordringer.

Selve perioden forløber sig således:

  • 2 uger til praktiksøgning og etablering hos Mentor og Job
  • Praktikforløb i cirka 11-13 uger.